Website Thanhphovinh.com được xây dựng với mục đích chia sẻ đến cộng đồng những địa điểm ăn uống trên địa bàn thành phố Vinh. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại hoặc đóng góp bài viết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: thanhphovinhreview@gmail.com